F L U E N Z

Danza contemporánea
Música y arte sonoro
Arte digital e interactivo

Fluenz som un col·lectiu format per quatre persones des d’Alacant i Madrid, amb diferents perfils artístics, amb experiència en la creació escènica i musical, disseny arquitectònic i tecnològic, i formació.

Desenvolupem propostes híbrides nascudes de la intersecció de la tecnologia i les arts visuals, sonores i escèniques, investigant sobre l’espai, el so, el moviment i la imatge.


Obres de dansa en gira

Scroll Up