Els espais liminales són zones de transició, confins que se situen entre el que coneixem i el que està per arribar. Per això tenen una identitat anòmala i no fixa, una identitat mòbil i en procés. Sobre aquest concepte, l’obra Liminal planteja una experiència en la qual l’àmbit visual i el sonor es reformulen, muten i junts plantegen nous significats, descobrint nous territoris a través dels quals
transita la dansa.

Scroll Up